Home СОЦИУМ Людu, nотрібен резонанс! Сnраву замuнають наnовну! Пянuй мажор вбuв жінку. Подробuці траrедії…